Personaalne coaching
Horisont
Tardunud 2
Coaching 1-1

Personaalne coaching

Mõeldud selleks, kui tunned, et vajad enda ellu muutust, kuid raske on midagi konkreetset ette võtta. Iga inimese vajadused ja lähtepunktid on erinevad ja seetõttu kujuneb ka protsess individuaalseks ning just sinule kohandatuks. Muutused võivad tähendada enda oskuste täiendamist, mõne harjumuse muutmist või süsteemi loomist, isikliku eesmärgi saavutamist või muud taolist.

Igaühele kes tunneb, et üksinda on raske oma juurdunud mustreid muuta. Otsid neutraalset partnerit, aitamaks tõstatada olulisi teemasid, mis aitaksid sinu jaoks õigema lahenduse teadvustamisele lähemale.

Sinu poolt on vajalik valmidus asuda teekonnale, teha valikuid ja võtta vastutus oma otsuste eest.

Oleme inimestena võimekad ja oskame leida endale sobivad lahendused, kuid vajame neutraalset vaatlemist ja peegeldust, et need võimalused meile avaneksid

Eduka koostöö eelduseks on kliendi ja coachi vaheline usaldus. Sessioonide edukuse eelduseks on täielik ausus enda vastu ning esile võivad tulla mõistmised ja teemad, mida tavaliselt töö ega sõprade seltsis ei puudutata. 

Eetikast tulenevalt on minu lubadus, et isikuinfo ning räägitud teemad jäävad minu ja kliendi vahele, kui ei ole eelnevalt teisiti kokku lepitud. 

Enne sessioonide kokku leppimist on soovitav teha tutvuv eelkohtumine, et mõista paremini partnerluse sobivust.

Raskusi tekitav või lahendust vajav teema toob kohtumisele klient, valmidusega sellest avatult rääkida. Coach aitab küsimuste, kuulamise ja peegeldamise läbi olukorda ja soovitud eesmärki täpsemaks viia.

Kuigi coaching on enamalt jaolt küsimustel-vestlusel põhinev, siis edukamaks sisemiseks tööks ja tunnetuseks on hea kasutada ruumis erinevates kohtades paiknemist, visualiseerimist, kirjutamist, joonistamist, konstellatsiooni, objekte jmt.

Kuigi vahest on piisav või vajalik kiire ja otsuse tegemiseks üks lühem sessioon, siis põhjalikuma muutuse läbi viimiseks on mõistlik arvestada 6-10 sessiooniga.

Coaching ei ole teraapia, koolitus, nõustamine ega mentorlus.

Kuigi sisaldab nii emotsionaalseid komponente, mida tuleb ette teraapias. Uued teadmised võivad esile kerkida või soov õppida midagi juurde. Coach ei anna juhiseid kuidas olukorda lahendada, kuid läbi küsimuste selguvad võimalused. 

Mentorlust saab kombineerida coachinguga kui olukorda arvestades klient selles vajadust näeb.

Meeskonna coaching

Coachi kaasamine väljaspoolt ei pea ilmtingimata tähendama suurt kriisi meeskonnas. Kuid neutraalne ning pikem partnerlus coachiga võib anda tõuke edasiliikumiseks ja meeskonna üldise tervise hüvanguks.
 
Juhul kui näed vajadust meeskonnana paremini saavutada eesmärke. Või soovid suurendada väärtust, mida koos loote ja sellest tulenevalt parandada ettevõtte tulemusi. Funktsioneerida, areneda meeskonnana edukamalt, kasvatada heaolu ning pühendumust, siis on aeg mõelda meeskonna coachingule.

Otsuse coachi valiku ja esmase kokkuleppe sõlmimise osas teeb tavaliselt meeskonna või ettevõtte juht/juhtkond. Siiski on väga oluline ja eduka koostöö eelduseks, et meeskond ise oleks samuti nõus. Coachi ülesanne, oma töö parimaks tegemiseks, on saavutada usalduslik ja avatud õhkkond.

Lepitakse kokku esiteks, millele meeskonna coaching peaks keskenduma (oluline on teadvustada, et esialgne nägemus võib teadlikkuse kasvades muutuda). Teiseks, kuidas coach(id) meeskonnaga töötavad ning milline on meeskonna omavaheline kootöö, et saavutada soovitud tulemused ja otstarve.

Juhil või töö tellijal tuleb leida vastused millist muutust on vaja, et olla oluliselt edukam meeskonna eesmärgi saavutamisel ja mis peab muutuma meeskonna sees? 

Iga meeskond ja olukord, millega silmitsi seistakse, on erinev. Seega on lähenemine samuti kohanev vastavalt vajadusele. Samas on mõningad pidepunktid, mida siinkohal välja tuua.

 • Esimene kohtumine meeskonnaga võib toimuda 1-2 päevase töötoa kujul. Selle käigus võib läbi teha meeskonna coachingu kokkuleppe sõlmimise – edukriteeriumid ja esmane töö meeskonna tšartaga. 
 • Lepime kokku järgmiste kohtumiste intervallid. 
 • Vahepealsel ajal teeme nö. temperatuuri mõõtmise kohtumisi juhi või tellijaga.
 • Soovi või vajaduse korral on võimalik meeskonna liikmetel saada personaalset coachingut.
 • Viimane faas võib olla uue meeskonna küsitluse ja/või 360 tagasiside tegemine. Annab parema ülevaate kuidas on koos arenetud, mis on toimunud ja mida meeskond edaspidi vajab. 

Meeskonna coachingu teekond võib võtta aega vahemikus kuus kuud kuni kaks aastat.

Esmased kohtumised töö tellijaga ja kokkulepe elementide määratlemine läbi päringute, avastuste, diagnooside ja disainimise võib võtta aega 1-3 kuud. Selle käigus on mõistlik läbi viia mingil viisil meeskonna hindamine läbi küsimustikui või 360 kraadise tagasiside. 

Meeskonnaga töötamisel on võimalik kasutada mitmeid lähenemisi ja tehnikaid. Mõned näited nendest on: 

 • Vaatlemisel põhinev tagasiside
 • Protsesside ülevaatamine
 • Võimendamine – mõne protsessi ja/või olukorra, et anda meeskonnale võimalus uurida teemat ning liikuda uute tegevus- ja kaasatuse viiside juurde
 • Diagnostika
 • Jõulised ehk võimsad küsimused
 • Lahendust vajavate väljakutsete esile toomine
 • Õppimine ehk hariduslik element
 • Rollide kujundamine, imiteerimine  
 • Tagasivaate tehnikaid
Britta Burket
Raba
Lehed
jason-goodman-6awfTPLGaCE-unsplash