Mentorlusest

Mentorlus on koostöösuhe, mentori ja mentee vahel. See mis aitab avada mentee potentsiaali ning mis inspireerib ja toetab teda tööalaste ja isiklike eesmärkide saavutamisel.

Võimalikud koostöö teemad:

 • Kohanemine uues töörollis
 • Muudatuse juhtimine ja kaasamine
 • Enda tegevuste analüüs
 • Enda karjäärieesmärkide läbiarutamine
 • Enda heaolu ja motivatsioon
 • Areng juhina, mingile kindlale oskusele keskendumine (nt suuna andmine, tagasiside meeskonnaliikmetele, meeskonnaliikmete motiveerimine ja arendamine jne)

Mentorluse peale tasub mõelda kui oled õppimas või tahad siseneda sinu jaoks uude valdkonda, kus kogemus puudub. Sellisel juhul on hea, kui on nõuanded ja tugi suurema kogemuse ja teadlikuma inimese poolt.

Siin ei ole oluline vanuseline faktor vaid mentoril peab olema erialane pädevus. Läbi partnerlussuhte õpitakse ja arenetakse. Ühel on suur kogemus ja teisel on soov õppida. 

Oman pikaajalist kogemust personalijuhtimise valdkonnas ning ettevõtete kasvatamise/kahandamise, meeskondade ja protsesside loomise, arendamise ja pardale võtmise vallas. 

Sellest tulenevalt jagan hea meelega enda tähelepanekuid ja aitan huvitatud osapooltel saavutada oma arengueesmärke.

Mentor jagab oma teadmisi, oskusi ja/või kogemusi, et aidata teisel areneda ja kasvada.

Coach juhendab klienti nende eesmärkide saavutamiseks ja aitab tal saavutada oma täieliku potentsiaali.

 • Toetaja/ärakuulaja
 • Suunaja (küsimuste/arvamuste/ kogemustest jutustamise abil)
 • Tagasiside ja info andja
 • Aitab seada eesmärke
 • Väärtuste edastaja
 • Kontaktide vahendaja, „uste avaja“
Britta Burket mentorlus